Het All-in onderhoudscontract cv ketel

Onderhoud aan uw cv ketel of toestel is van enorm belang. Uw stookkosten zijn lager, het apparaat gaat langer mee en uw veiligheid is gewaarborgd. Dit geldt voor nieuwere toestellen, maar ook voor ketels die ouder zijn dan acht jaar. Een goed onderhouden cv-ketel geeft ook minder storingen. Van Mierlo Installatietechniek biedt u dit voor alle toestellen tot 45 KW*, ( all-in alleen voor toestel niet ouder  dan 5 jaar.) 

"Het All-in onderhoudscontract"

Dit voor € 125,-- per jaar inclusief BTW

Gedurende de contractduur:

Gratis verhelpen van storingen aan de cv ketel, d.w.z. géén arbeidsloon, géén voorrijkosten, en tot uw cv ketel de leeftijd van 12 jaar bereikt de te vervangen onderdelen en gebruikte materialen gratis (voor zover die zich binnen de mantel van de cv ketel bevinden), ook na verloop van de garantie en éénmaal per twee jaar een servicebeurt.

De servicebeurt omvat:

  • Het reinigen van de cv ketel;
  • Het controleren van de afstellingen van de ketel volgens fabrieksspecificaties;
  • Het zo nodig opnieuw afstellen van de ketel;
  • Het controleren van de appendages op gasdichtheid;
  • Het visueel inspecteren van de luchttoevoer en de aansluiting op het rookgasafvoerkanaal;

* Een 'All-in' onderhoudscontract wordt na 12 jaar automatisch voortgezet als 'comfort' servicecontract.